Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“з

ГРУПОВ ПРОЕКТ: Създаване и апробиране на система за здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“

СЦЕНАРИЙ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ 6 -7 Г. – IV ПУГ „СНЕЖАНКА”
ДГ“ ДЕТЕЛИНА“- ГР. БЯЛА СЛАТИНА

Диана Димитрова – Старши учител

Образователно направление: „Математика”
Ядра: „Количествени отношения”; „Измерване”; „Равнинни форми”
Основна форма: Педагогическа ситуация
Основна тема: „Вкусна математика”
Подтема : „Вкусна математика за здраво тяло”
Цели:
1. Развиване на умение за извършване на движение в игрова ситуация за ориентиране в двумерното пространство.
2. Моделиране на количествени отношения с геометрични фигури и измерване в практическа дейност.
3. Обогатяване знанията на децата за здравословния начин на живот чрез математически, ситуативни, симулационни и интерактивни игри.
4. Възпитаване на желание за водене на здравословен начин на живот чрез
валеологичния подход ; емоционална интелигентност.

Очаквани резултати:
- Ориентира се в мрежа и открива мястото на графичен образ в нея;
- Преоткрива равнинните фигури- кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник;
- Умее да моделира количествени отношения;
- Назовава основни части на човешкото тяло; има представа за вредни и полезни храни, демонстрира основни хигиенни навици; правила;
- Разбира необходимостта от опазване на собственото и чуждото здраве;
- Умее да демонстрира емоционално благополучие;

Ключови думи: здраво тяло, спорт, дневен режим, карвинг, здравословно хренене
Дидактични средства и материали: мултимедия, съдове с различни аромати, чаши с напитки, хранителни продукти с различна форма, макет на слънце и облак.
Методи: интерактивни, елементарни опити, упражнение, моделиране, игров, групов,
Индивидуален (за Сиси ), автодидактични игри, подвижна игра, казус.
Подходи: валеологичен подход, резилианс, игрови подходи.
Интеграция:
ОН „Околен свят”
ОН „Български език и литература”
ОН „Физическа култура”
ОН „Конструиране и технологии”
ОН „Музика”
Предварителна подготовка: Организация на пространството в занималнята с образователна цел свързана с темата.
Ход:
Мотивация на децата:
Учителката съобщава на децата, че денят ще бъде изпълнен с много игри и настроение, весели закачки и остроумни задачки. Децата застават в колони и изпълняват речетатив с движения.
Едно, две, три, четири, пет,
слънцето огря навред.
Ръце напред, ръце встрани,
радостно сега скочи,
и с усмивка ти го посрещни
за ден изпълнен с весели игри.

След раздвижването учителката насочва децата към двата простора (номерирани с числата 1 и 2 ), на които са закачени усмихнати слънца и няколко тъжни облачета. Момичетата трябва да вземат усмихнатите слънца от простор № 1, а момчетата от простор № 2. Слагат ги в буркан, който се намира на масата на Добрият Вълшебник и с помощта на вълшебните думи „Абра ка дабра“, изречени от децата, се превръщат във вкусно сладко от усмивки. То се завива с наметалото на Вълшебникa и се оставя да престои, за да стане готово за използване.
Учител: Деца, ще си хапвате от сладкото по една малка лъжичка само тогава, когато сте много сърдити или тъжни, за да се развеселихте и да играете със своите приятели – сладкото не е полезно да се яде всеки ден.
Хумористичен етюд „При Чичо Доктор”
( участници са две деца и един родител)
Учител: Една сутрин майката на едно момиченце решила да го заведе на лекар, защото каквото и да го попита - то все не отговаряло. Помислила, че детето е глухо. Отиват до болницата, влизат в кабинета на лекаря и казала:
- Докторе, детето ми не чува. Каквото и да го попитам – не отговаря. Сигурно се е разболяло.
- Лекаря се обръща към детето:
- Как се казваш?
- На колко години си?
- Обичаш ли плодове и зеленчуци?
Детето мълчи и нищо не отговаря. Лекарят се приближава до него и му казва тихо на
ухото:
- Знаеш ли, че имам бонбони?
Тогава детето веднага възкликва:
- Къде са?
Учител: Как мислите деца, болно ли е било детето? ( разрешаване на казус )

Игра „Сапунени балончета”
Учител: Деца, затворете си очите. Очаква ви изненада.
(Тя започва да прави сапунени балончета – любима игра от нейното детство. Когато децата отворят очите си по нейна покана, започват да ги духат, да ги гонят и да ги пукат.)
Учител:
- Защо летят тези балони?
- С какво са пълни?
- Каква природа е въздухът? ( жива или нежива )
- Назовете кой принадлежи към живата природа? ( човека, растения, животни )
- Кой принадлежи към неживата природа? ( вода, камъни, планини, скали, пясък )
- Опасна ли е за здравето тази игра? Защо?
- На кого е нужен въздухът?


Мозъчна атака на думата „ЧОВЕК”
Учител: Деца, с какво свързвате думата „човек“, като я чуете?
(Учителката записва на постер мислите и асоциациите на децата. )
Обобщение от учителя.

Подвижната игра „Дъжд”.
Описание на играта: Децата са застанали в кръг. В средата на кръга се движи родител, който държи в едната си ръка макет на слънце, а в другата си ръка макет на облак с капчици дъжд.
Учителя казва речитатив:
Слънце, облак, ситен дъжд,
в миг изля се изведнъж.
Локвите са като малки езера-
да скочим в локвите деца,
ех, че весела игра.
Ах, каква беда-
мокри, кални сме, ами сега?
- Бързо в детската градина да се приберем да се подсушим, за да не се разболеем.
На думите „Слънце, облак, силен дъжд”- родителят последователно движи двата макета - на слънце и облак. На думите „ Да скочим в локвите деца”- децата извършват подскоци напред и имитират скачане в локви. Накрая импровизират движения събличане на мокри дрехи и обличане на сухи.
(След раздвижването, следва въвеждане на децата в критериите за здраве на здравния модел за образование и възпитание, представени на постер
„АЗ МОГА” ; „АЗ ИСКАМ” ; „АЗ СЪМ ДЛЪЖЕН”)
Учител: На таблото са написани думи. Иска ли някой, който се е научил да чете, да ги прочете? (дете чете)
Учител: Как ще довършим изречението с „Аз мога………………….“; Аз искам………………….“; „Аз съм длъжен………………….“.
(Децата имат за задача да довършат изреченията. Учителят прави обобщение на казаното от децата.)
Учител: А сега е време за още интересни игри. Ще се разделите на четири групи с помощта на емблемите с геометрични фигури, които са на вас. Кои са те?
Учител: В игрите на децата понякога е нужна помощ, когато те се затрудняват. В такива моменти кой може да ни помогне? - родителите, лелята в групата, учителите.

Интерактивна групова работа по маси.
1 маса: Игра „Сладкарница здраве”
Цел: 1. Развиване уменията на децата за прилагане на практически способи за сравняване на количества ( течности )
2. Разпознаване на храна чрез вкусови рецептори.
Описание на играта: На маса са поставени шест чаши (обвити с фолио). Децата трябва да вкусят от течната напитка (мляко, айрян) с помощта на сламка.
Учител:
– Каква напитка опитахте?- мляко
- Полезно ли е млякото за човека?
- Защо е полезно? и т.н.
(Родителят, който помага на децата от тази маса поставя две стъклени чаши, еднакви по височина и обем. Децата имат за задача да прелеят млякото от техните чаши в стъклените чаши и да сравнят количествата течност, като употребяват термините „повече”, „по – малко”, „по равно”.)
Преценка

2 маса: Игра „ Въздухът вълшебник”
Цел: 1. Преоткриване на различни видове аромати чрез обонятелните си рецептори.
2.Изпробване уменията на децата за подреждане на предмети във възходящ ред по височина.
Описание на играта: На масата има поставени пет бурканчета с различни аромати (ванилия, магданоз, парфюм, чесън, краставица). Бурканчетата са различни по височина. Децата са със завързани очи и имат за задача да помиришат въздуха от бурканчето и да определят аромата.
Учител: Подредете бурканчетата по височина, като започнете от най – високото.
Преценка

3 маса: Игра „ Кое е излишното и къде се намира?”
( Мултимедийна презентация)
Цел: 1. Изпробване уменията на децата за откриване на излишен предмет в редица.
2.Затвърдяване уменията за ориентиране в двумерното пространство в квадратна мрежа и броене в игрова среда.
Описание на играта: На децата се предлага презентация. На слайд е изобразена квадратна мрежа. Във всяка редица от квадратната мрежа има изобразени различни предмети и действия, свързани със здравето на човека.
Учител: Открийте излишния предмет във всяка редица и определете къде се намира в квадратната мрежа (редица, колона) чрез броене.
Преценка

4 маса: Игра „Вкусна математика”
Цел: 1. Развиване на умения за съотнасяне на количество предметни групи и знаков белег (цифра) в игрова ситуация.
Описание на играта: На маса пред децата има поднос с предварително изрязани в различна форма ( триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг ) хранителни продукти ( плодове, зеленчуци. кашкавал, сирене, желирани бонбони и др.) На всяко дете се раздава карта с изображение на цифра и геометрична фигура.
Учител: Деца, имате за задача да набождате върху шишче толкова хранителни продукта, колкото показва цифрата на числото на картата и да съответства на изображението на геометричната фигура.
Учител: Предлагам ви да отидем на игра в зелената гора.

Музикално – подвижна игра: „В зелената гора”
Децата изпълняват движения съобразно текста на песента.
Учител: А сега да отидем да проверим сладкото, което направихте. Ето, то е готово. Но мислите ли, че днес е необходимо да го ползваме?
Учител: Днес мисля, че няма да ни е необходимо да го ползваме, защото ни беше много весело с игрите, които играхме. Ще го опитаме тогава, когато сме тъжни, за да се развеселим.
Рефлексивен анализ:
- Бяха ли весели игрите?
- Коя игра ви хареса?
- Научихте ли нещо ново?
- Затрудни ли ви нещо?
- Искате ли да научим още интересни неща за здравето и да играем весели игри,свързани с неговото опазване?
Обобщение

Диана Димитрова – Старши учител"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград