Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“

ГРУПОВ ПРОЕКТ: Създаване и апробиране на система за здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“

ПЛАН - КОНСПЕКТ
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-4-ГОД .ДЕЦА)

ДГ „ ДЕТЕЛИНА “ , ГР. БЯЛА СЛАТИНА - М. МАРТ 2017 ГОДИНА ОТКРИТА ПРАКТИКА

Андрияна Димитрова – Старши учител

Образователно направление: „ Математика ”
Ядра: „Количествени отношения“; „Равнинни форми“
Основна форма: Педагогическа ситуация
Основна тема: „ Вкусна математика „
Подтема: „ Вкусна математика за момиче, и момче”
Цели:
1. Затвърдяване на представите за числата 1и 2.
2. Възприемане на признаците на пола, възрастта и идентифициране частите на тялото.
3. Осъзнаване на правила и норми, свързани с опазването на здравето.
4. Затвърдяване на сензорните процеси и сензорните еталони за цвят, вкус и вид на храните.
5. Възпитаване на елементарна валеологична култура у детето – емоционални практически умения за опазване на здравето.
Очаквани резултати:
 Определя и назовава количества с 1 и 2 предмета;
 Има конкретни представи за пол, име и възраст;
 Опитва да идентифицира име, пол, възраст, части на тялото ;
 Умее да разпознава визуално предмети за хигиена и различава и различава хранителни продукти по вкус;
 Реагира емоционално при игра с връстници;
Методи: разговор, игрови упражнения
Подходи: Валеологичен подход и Резилианс.
Интеграция: Образователно направление: „Околен свят”, „Образователно направление: Музика „
Материали и средства: табла с майка и баща, картини на момче и момиче, кърпа, сапуни, четка и паста за зъби, кукли момче и момиче, топка, пръчката на Добрия Вълшебник, емблеми, плодове ябълка и банан, шоколад и сирене.
Предварителна подготовка :
Организация на пространството в занималнята с образователна цел свързана с темата.
Методически насоки за реализиране на темата :
Мотивация на децата :
Създавам емоционална нагласа у децата чрез откриване пръчката на Добрия Вълшебник.
- Какво е това деца?
- На кого ли е тази пръчка?
Учител: А сега направете кръг, затворете очи и кажете вълшебните думи - „Абракадабра сим салабим“. Детето, което усети, че е докоснато с пръчката на Добрия Вълшебник да влезе в кръга.
(Две деца момиче и момче влизат в средата на кръга)
Учител: А сега да се представите на нашите гости. Кажете като мен…………………
Първо се представя учителката, а след това и децата.
Представят се:
- Аз съм …….и съм момиче, като порасна искам да приличам на мама.
- Аз съм …… и съм момче, като порасна искам да приличам на татко.
След като се представят момичето и момчето се връщат в кръга.
Учител: Сега ще се разделим на два кръга. Момчетата да направят един кръг с помощник – възпитателя, а момичетата да направят друг кръг с учителката.
Музикална игра: „Аз имам две ръчички“
Правила: Децата изпълняват подражателни движения съобразно текста на песента.
( Децата отново правят общ кръг, защото всички те са приятели)
Обобщение: И момичетата, и момчетата имат две ръце, два крака и какво друго?
(две очи, две уши, една уста, един нос)
Въпроси към децата:
- За какво ни е нужна устата?
- Какво друго имат и момичетата и момчетата?
- Какво се крие зад зъбите?
Учител: Добрият Вълшебник ни е подготвил много интересни игри. Първата игра се казва :“На кого приличам“.

Игра: „ На кого приличам?
Цел: Възприемане признаците на пола.
Предварителна подготовка: Осигурени са две табла - едно табло с картина на майка, а второто с картина на баща. Малки картини за всички деца изобразяващи момче и момиче.
Описание на играта: Всяко дете си изтегля по една картина, на която е изобразено момиче или момче. Когато учителката подаде сигнал децата ще трябва да разходят момичето и момчето. При подаден втори сигнал децата трябва да поставят момичето и момчето на съответното табло. Децата поставят картините на таблата с помощта на две майки.
( На една от масите на децата е поставена кошница с предмети, покрита с кърпа. Помощник-възпитателят съобщава, че там нещо мърда. Учителят и децата отиват при кошницата, но не виждат нищо.)
Учител: За да разберем какво мърда, трябва да кажем вълшебните думи. Затворете си очите и кажете……………….( маха се завивката).

Игра: „ Назови предмета”
Цел: Да се назоват предметите и де се определи тяхното предназначение. Предварителна подготовка:: Кошница с предмети ( 2 сапуна, кърпа, четка за зъби, паста за зъби, топка, кукли – момче и момиче ).
Описание на играта: Децата трябва да назоват какво има в кошницата и колко са предметите ( 1 или 2 ). Дали са полезни за здравето на човека
Въпроси към децата: - На кого са нужни предметите- на момичето или на момчето?
- С кой от тези предмети можем да играем?
- Куклите живи ли са?
- А вие живи ли сте?
Учител: Хайде да подскочим, за да видим, дали сте живи.
Учител: Добрият вълшебник е подготвил една игра, която се казва „Познай по вкуса. Отново на помощ ще повикаме вашите майки. За да разберем кои са те, ще изтеглите по едно име от шапката на Добрия вълшебник.

Игра: „ Познай по вкуса „
Цел: Затвърдяване на сензорните процеси и еталони чрез обследване на реални обекти – хранителни продукти.
Предварителна подготовка: Децата се разделят с емблеми по цвят и всеки застава до масата която има същия цвят кръг. Върху тях са поставени чинии с направени хапки от ябълка, банан, шоколад и сирене .
Описание на играта: Децата със затворени очи само по вкуса трябва да назоват храната с която учителката, помощник – възпитателя и две от родителките ще ги нахранят.
Въпроси към децата: - Вкусно ли ви беше?
- Полезни ли са ябълките и банана?
- Какви са на вкус?
- А полезен ли е шоколада?
- Какъв цвят е?
- Какво е на вкус сиренето?
- С какъв цвят е?
Рефлексивна преценка:
- Харесаха ли ви игрите деца?
- А беше ли ви интересно?

Обобщение:

Андрияна Димитрова – Старши учител"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград