Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“

ГРУПОВ ПРОЕКТ: Създаване и апробиране на система за здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“
Сценарий на педагогичека ситуация по образователно направление Математика в III възрастова подготвителна група „Звездичка”

Павлина Кръстева- Старши учител

Образователно направление: Математика
Основна форма: Педагогическа ситуация
Основна тема: „Вкусна математика”
Подтема: „Забавна математика”
Ядро: Количествени отношения, пространствени отношения, равнинни фигури
Цели:
1. Изпробване и изразяване елементарни пространствени и количествени представи на децата за числата до 9.
2. Обогатяване на знанията за водене на здравословен начин на живот и емоционално настроение от съвместната дейност, чрез валеологични математически игри.
3. Възпитаване на валеологична култура за развитие на емоционалното здраве и благополучие у децата.
Очаквани резултати:
 комбинират познати геометрични фигури;
 подреждат множества в зависимост от броя на обектите в тях;
 разбират значението на хигиенните навици и дневния режим за здравето.
Методи: беседа, упражнение, кооперативни и валеологични игри, моделиране.
Похвати: обяснение, указание, поощрение.
Интегративни връзки: ОН“Български език и литература“, ОН“Околен свят“,
ОН „Музика“, ОН“Физическа култура“
Ситуационен ход:
Учител: Деца, днес ще пътуваме с влак до Горската забавна къща на смеха. Хайде да направим вагоните на влака и да тръгваме ( Песен „Влак“).
(Учителят се движи с децата в синхрон с песента)
Учител: Пристигнахме. В забавната къща на смеха се влиза с усмивка. Който се смее, той руменее. Сега ще ви кажа една смешка.
„Здравко казва на майка си:
-Мамо, излизам да си играя!
-С тези панталони?
-Не, с един приятел.”
Учител: Хайде да влезем в първата стая на смеха. В стаята на смеха е много весело, защото смехът е здраве. Да пожелаем здраве на всички около нас. Покажете своите ръце и направете слънце, поднесете ръцете към устата си и кажете хубава дума за здравето, след което като лъчи на слънцето ги разпръснете на нашите приятели и гости. Слънцето е здраве.
Учител: Деца, в къщата на смеха ви очакват много изненади и игри. Аз знам, че вие можете да се справите, но ако се затрудните от кого можете да потърсите помощ? (родители, учители, лелята).
Обобщение: Да, когато имате нужда от помощ, винаги ще ви помогнат вашите близки, госпожата в детската градина, лелята или друг възрастен.
Учител: Деца, пред вас има пътечки от цифри. Всяка една пътечка води до определена стая в къщата на смеха. Сега ще ви раздам карти, на които са написани цифри. Всеки да погледне каква цифра е написана на картата му и да тръгне по пътечката показваща същата цифра.
Учител: Вие следвахте правилно пътя на пътечките от цифри и успяхте да стигнете до другите стаи на къщата на смеха.
Учител: Да повикаме ли майките на помощ? ( Учителят предлага майките, които ще бъдат помощници на децата).

Групови интерактивни игри по маси
1. Стая на играта.
Учител: „Здравето е богатство, но играта е отмора, играта е забава, приятелството в нея се познава.”
Първа игра: „Направи фигура”
Правила: На масата пред вас има различни по форма бисквити и солети. На кои геометрични фигури ви приличат? Според вас, полезни ли са бисквитите за нашето здраве, а солетите? От тях трябва да моделирате различни фигури.
Учител:
-Какви фигури моделирахте?
- От кои геометрични фигури?
Преценка: Вие успяхте правилно да моделирате бисквитите и получихте различни фигури- къща, момче, момиче, кола, камион.
2. Стая на изненадите.
Учител: „Изненадите обича, всяко палаво дете. Нека изненади има, но да са приятни те.” А дали са приятни, ще се убедите сами.
Втора игра: „Плодова салата”
Правила: Пред вас има картинки на плодове. От тях трябва да приготвите вкусна плодова салата, като следвате рецептата. Трябва да поставите в купата толкова плодове, колкото показва цифрата на числото от рецептата.
Учител:
-От какви плодове направихте плодовата салата?
- Колко ябълки сложихте? Защо?
- Колко банана? Защо?
- Полезни ли са нашето здраве плодовете?
Преценка: Да, те са полезни за всички хора- и деца, и възрастни. Правилно изпълнихте рецептата за плодова салата и поставихте толкова плодове, колкото показва тя.
3.Стая „Моят ден”
Учител: „Сутрин пеят птички, да разбудят всички. Аз пък ставам да се мия, па закусвам с филия. Дрехи си обличам, пижамата събличам.”
Трета игра: „Моят ден”
(игра с програмируема играчка „Bee-Bot” и цветни табла)
Правила: Деца, пред вас има табло с различни картинки, изобразяващи вашия ден в детската градина и в дома ви. С помощта на вашата приятелка пчелата, трябва да посочите последователността на вашия ден, като и задавате командите за движение така, че да се движи последователно от събуждането ви, до лягането и нощния сън. А с помощта на родител ще поставите цифри, за да отбележите пътя на пчелата.
Учител:
- Защо цифрата на числото 1 е поставена на тази картинка?
- А какво правите първо, като дойдете в детската градина? Коя цифра сте поставили до тази картина?
- Кой ще разкаже как минава вашият ден, какво правите у дома и в детската градина.
- Цифрите на кои числа поставихте на таблото?
- Пребройте ги.
Преценка: Вие правилно въведохте командите на пчеличката и проследихте с нея отделните моменти на вашия ден, като поставихте съответни цифри.

4.Стая на гатанките
Учител: „Загадките са трудни за помощ помисли, но сам да си помогнеш е най-добре нали?”
Четвърта игра: „Познай отговора”
( Пред децата е поставен екран на мултимедия. На всеки слайд е написана гатанка След отговор на децата, с кликване на мишката се появява картинка на верния отговор).
Учител: Деца, слушайте внимателно гатанките, които ще ви зададе майката на ……….. След всеки верен отговор, на екрана ще излезе картинка.
Гатанки
1.Бълбука в реката, струи на чешмата, на глътки я пием, ръцете си мием, а тя все не спира- извира, извира!(вода)
2. Във градините растат, всички хора ги ядат, пресни свежи на салата ги обичат и децата. Витамини дават те, щом ги някой изяде. Тез приятели добри, как се казват отгатни! (зеленчуци)
3.Нека да ме хрупка Зайко. Не оставай ти назад! Че полезен аз съм, знай го, и оранжев съм на цвят (моркова)
4. Мене тупнат ли ме – плача, а пък тя – безгрижно скача. Вместо сълзи да пролива, става весела, игрива (топка)
5. Имаш ли го – ти си предоволен. Нямаш ли го – казват, че си болен. Болен ли си – силно го желаеш. Името му – трябва веч да знаеш! (здравето)
6. Сладко, сладко като мед, но не слага се в колет. То на всички ни се нрави и ни прави бодри, здрави.(сънят)
7. Те приятели са на децата. Стражи са на чистотата. Щом се появят, веднага всяка болест бързо бяга. А микробите без страх правят в миг на пух и прах. (сапунът и водата)
Учител:
- Децата отгатнаха ли гатанките?
-За кого се разказва в тях?
- Водата полезна ли е?
Преценка: Правилно отгатнахте всички гатанки и разбрахте , че за да бъдем всички здрави, трябва да се храним със зеленчуци, да бъдем чисти, като използваме сапун и вода.
( Учителя приканва децата да излязат от стаите навън на поляната пред забавната Къща на смеха.)
Учител: А сега за награда за това, че се справихте успешно с всички задачи в игрите, ще изиграем вашата любима игра „Близнаци”.
Игра „Близнаци”
Правила: Децата се строяват в кръг. Отброяват се с числата 1 и 2. Строяват се в две колони . При команда: „Хванете се през кръста по двойки“, децата се хващат. Разпръскват се по двойки на поляната. Изпълняват с движения командите на учителя, без да се пускат.
(Изпълняват движенията- сядане, ставане, клякане, подскачане, ръкопляскане, да гребат с лъжица от паница)

Преценка: Чудесно изпълнихте движенията и виждам, че тази игра ви развесели. Защото който се радва, шегува и смее, ще бъде здрав.
Рефлексивна преценка:
Деца, харесаха ли ви днешните игри? Забавлявахте ли се?
Обобщение

Павлина Кръстева- Старши учител"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград