Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“

ГРУПОВ ПРОЕКТ: Създаване и апробиране на система за Здравно възпитание, модул от Програмна иновативна авторски система „„ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ“

СЦЕНАРИЙ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКА
СИТУАЦИЯ ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Нели Иванова – Старши учител

Образователно направление: „ Математика”.
Ядра: „ Количествени отношения”, ,,Равнинни фигури’’ и ,, Пространствени отношения’’.
Основна тема: ,, Вкусна математика’’
Подтема: „ С вкусна математика, за да съм здрав и чист”.
Цели: 1. Затвърдяване на елементарни математически представи- количествени ( броене, групиране).
2. Усъвършенстване уменията за моделиране на познати обекти от геометрични фигури.
3. Обогатяване представите на децата за проява на грижи за външен вид и изисквания за спазване на лична хигиена, чрез валеологични, триз и интерактивни игри.
4. Възпитаване валеологична култура у децата- спазване на определени хигиенни норми, емоционална удовлетвореност.
Очаквани резултати:
-Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня.
-Демонстрира основни хигиенни навици (зъби, тяло).
-Демонстрира положителни чувства и емоции чрез смях и игри.
-Умее да проектира адекватни действия по поддържане на добър външен вид и има конкретни представи за основни средства за лична хигиена.
-Групира, според предназначение.
-Сравнява групи по броя на предметите в тях, брои до 5.
-Разпознава и подрежда обекти от геометрични фигури.
-Ориентира се в пространството.
Интеграция:
ОН „ Околен свят ”
ОН „ Български език и литература ’’
ОН „ Физическа култура ”
ОН „ Изобразително изкуство”
ОН „ Музика ”

Ключови думи: здрав, чист, геометрични фигури, кръг, квадрат, триъгълник, групиране, полезни, вредни, едно, две, три, четири и пет.
Средства: 2 броя деца от хартия, четка и паста за зъби, кошница с папируси, пчела, цвете, емблеми, играчки, предмети за лична хигиена, 2 броя кошници, полезни и вредни храни, чисти и мръсни дрехи, кош за пране, лиген, простор, щипки, мултимедия.
Методи: моделиране, игрови, АДИ, беседа, кооперативни игри
Подходи: валеологичен подход, резилианс,
Предварителна подготовка:
Пространството в занималнята се организира с образователна цел свързана с темата на ситуационните моменти – децата са разположени близо до замъка в занималнята прави.


Ход на ситуацията:
Мотивация на децата:
Учителят казва стихче:
,, За да бъдем весели и здрави,
знаем хигиена как се прави!’’
А тези две деца дали знаят? (човешки фигури на деца-усмихнато и тъжно)
(На постер са поставени две човечета-тъжно и усмихнато)
Учител:
-Как изглежда първото човече? (усмихнато, чисто)
-Защо според вас е усмихнато? (защото е чисто)
-Как изглежда второто човече? (тъжно, мръсно)
-Защо според вас е тъжно? (защото е мръсно)
-На кое човече искате вие да приличате?
-Как можем да накараме да се усмихне първото човече? ( като се изкъпе и смени мръсните дрехи)
(Махам мръсните дрехи от човечето , поставям чисти дрехи и обръщам усмивката, за да бъде вече усмихнато)
Преценка: Заедно с вас помогнахме на човечето да се усмихне, защото вече е чисто и здраво. Радвате ли се, че помогнахте на тъжното човече да се усмихне? Те вече са приятели и ще играят заедно. Както тези две човечета, така и ние в нашата група сме приятели.
Учител: Хайде да направим кръг и като истински приятели да поиграем.
Красиви усмивки да видя на вашите лица. Зъбки покажете и широка усмивка направете. Да видя сега всички ли са усмихнати?
За да имаме красиви усмивки и здрави зъби какво е нужно да правим всяка сутрин и вечер? (да ги мием с паста и четка)
А дали знаете как, ще разберем от следващата песен.
Песен: ,, Песен за зъбките’’

Цел: Усъвършенстване уменията за правилно почистване на зъбите с четка и паста за зъби.
Описание: Децата имитират миене на зъби съобразно текста, под звуците на песента.
Преценка: Всяка сутрин деца, зъбите се мият за красота, а вечер за здраве.

Учител: За да сме здрави и чисти ще чуете много важен съвет. Артисти ще бъдат ……..и майка му. Моля артистите да заповядат.
(Децата сядат на пода за да бъдат зрители. Майката носи кошница с папируси, на които има написани здравни съвети).
Следва инсценировката:
Дете: От здравето по- ценно няма
така ми казва мама!
Родител: Пази го, моля те и знай,
здрав ли си, прекрасно се живей!

Учител: Благодаря на артистите. Хайде да ги аплодираме.
А вие деца разбрахте ли защо здравето е важно за човека?
Майка: Мили деца, в кошницата, която нося има папируси със здравни съвети. Ще ви ги подаря по-късно, след днешните весели игри, а вашите родители ще ви ги прочетат.
Учител: Щом сте здрави, сте готови за игри.
Играта е забава,
тя ни радост дава.
Играта се казва ,, На чешмата’’, но какво ще правите, сега ще разберете.
( На мултимедия се показва картина на чешма)
Учител:
-Какво виждате на екрана?
-Какво правим на чешмата?
-Кога се мият ръцете? (преди и след хранене, когато сме мръсни, след тоалетна)
Сега ще покажем на всички как правилно си мием ръцете.
Хайде бързо да направим кръг, за да изиграем играта .
Имитационна игра: ,, На чешмата’’
Цел: Усъвършенстване уменията да проектират адекватни действия по поддържане на добър външен вид.
Описание: Децата са в кръг. Учителят минава и имитационно поставя в ръцете на всяко дете сапун. Всички заедно показват пускане на чешма, измиване, спиране на чешмата и подсушаване на ръце.
Преценка: Щом са чисти ръцете ви, болестите ще бягат от вас.
Учител: Движенията и игрите носят здраве. Ще се раздвижим с ваша любима игра, но коя ли е тя? Сега ще разберете. Влиза лелята с пчела жужейки. Разбрахте ли коя е играта? („Пчела“)
Учител: Хайде и ние да полетим и жужим като пчела. (децата бягат разпръснато, жужейки) . Едно, две, три бързо кръг направи!
Подвижна игра ,, Пчела’’.
Цел: Развиване на динамично равновесие и пространствена ориентация.
Описание:
Слънце, цвете, мед и пчела, (показват с движения думите с ръце)
тропнете весело с крака. (ръце на кръста и тропат с крака)
Ех, че весела игра. (пляскат с ръце)
Слънче, цвете, мед и пчела, (показват с движения думите с ръце)
завъртете се сега. (завъртят се)
Подскочете, подскочете весели деца. (подскачат с два крака)
Ех, че весела игра. (пляскат с ръце)
( Лелята „пчела“ я поставя на макет на цвете, за да остане при децата)
Учител: Ех, че радост носят игрите, но те продължават.
На вас са закачени емблеми. Какви са те? Как можем да ги наречем с една дума? (геометрични фигури). За да изиграем следващата игра, трябва да се разделим на отбори. Влади………………ще бъдат капитани. Но за да разберем на кой отбор, ще си изтеглят по една геометрична фигура.
-Коя е тази фигура? (кръг)
Всички деца с емблеми на кръг да се подредят зад това дете в колона.
-Коя е тази фигура? (триъгълник)
Всички деца с емблеми на триъгълник да се подредят зад това дете в колона.
-Коя е тази фигура? (квадрат)
Всички деца с емблеми на квадрат да се подредят зад това дете в колона.
Всяка образувана колона от децата отива на маса, отбелязана с неговата фигура.
Учител: Деца, ако се затрудните в игрите, кой може да ви помогне? (учителите, лелята, родителите) Да, когато имате нужда от помощ, винаги ще ви помогнат………………
Учител: А сега да поканим майката на …………………………
( Учителят поставя задачите на игрите по маси)
Първа маса с емблема кръг:
Игра ,,Лична хигиена’’
Цел: Активизиране на познанията на децата за принадлежности, необходими за лична хигиена, като броят и групират предмети.
Описание: На масата има поставени играчки и предмети за лична хигиена и две кошници. В едната кошница се поставят играчките, а в другата предметите за лична хигиена. Децата броят предметите за лична хигиена. Отделят предметите, които могат да се използват само от един човек. След това отделят предметите, които могат да се използват от много хора.
- Колко са четките? (една)
- А колко предмета могат да се използват от много хора? (Децата броят - паста, сапун, кърпа-3).
- За какво се използва всеки един от тези предмети?
Втора маса с емблема триъгълник:
Игра: ,,Вкусна математика в картина’’.
Цел: Практически моделира обекти от геометрични фигури по собствен замисъл.
Описание: Децата моделират по собствен замисъл с помощта на помощник- възпитателя обекти от хранителни продукти – полезни и вредни за здравето, имащи различна геометрична форма.
-Кои от тези храни бихте изяли?
-Кои от тях са здравословни храни ?
-Кои са вредни?
- Кои геометрични фигури използвахте?
Преценка: …………………………….
Трета маса с емблема квадрат:
Сюжетно-ролева игра: ,, Разпиляната Маша’’
Цел: Обогатяване на ролевото поведение в рамките на сюжетно-ролевата игра.
Описание: Пред децата са поставени разхвърлените дрехи на Маша. Трябва да отделят чистите от мръсните, като последните ги поставят в кош. С помощта на майката ги изпират и простират на простор.
Преценка: …………………………..
Учител: Елате сега всички при мене да се раздвижим за здраве.(децата играят пред мултимедията).

Минута за настроение: Помахайте 1 път за поздрав, плеснете 3 пъти с ръце, скочете 2 пъти, клекнете 5 пъти.
Сега седнете бързо на земята.

Мултимедийна игра ,,Светофар’’
Цел: Усъвършенстване представите за полезни, по-малко полезни и вредни храни.
Първи слайд:
На червения кръг от светофара се поставят храните, които рядко трябва да консумират.
Втори слайд:
На жълтият цвят от светофара се поставят храните, които по-често консумират.
Трети слайд:
На зеленият цвят от светофара се поставят храните, които всеки ден консумират.
На четвърти слайд излиза целият светофар с отговорите.

Преценка: За да сте здрави всеки ден трябва да консумирате разнообразни храни. Не трябва да забравяте, че преди употреба на плодове и зеленчуци трябва да се измият хубаво.
Учител: Хайде бързо за ръце, да се хванем на хорце!

Музикална игра-хоро: ,, Ганка хубавица’’.
Цел: Развиване на издръжливост и метроритмично чуство.
Описание: Подредени в кръг децата играят хоро.
Рефлексивна преценка:
-Кое беше най-интересно за вас?
-Има ли нещо, което ви затрудни?
-Харесаха ли ви игрите?
Обобщена преценка: За да бъдете весели и здрави трябва да се храните с разнообразни и полезни храни. Редовно да си миете зъбите с четка и паста за зъби. И не забравяйте, когато имате нужда от помощ можете да разчитате на вашите родители.

Нели Иванова – Старши учител"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград