Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Увеличи снимката - ЧЕСТИТА И ДОБРОТВОРНА ДА Е 2019 ГОДИНА ЧЕСТИТА И ДОБРОТВОРНА ДА Е 2019 ГОДИНА

Педагогическа къща Галчев
ISO 9001.15 Сертификат № QMS 17847 BG
Гр. Пазарджик, ул. „Освобождение” № 8, e-meil galchev@abv.bg; www.galcheva.com


ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ОТ МОН
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ЗАПОВЕД № РД 09-2807/17.07.2017 г.

1. Формиране на безопасно детско поведение, като част от подготовката на детето за училище.
2. Формиране у детето от предучилищна възраст на поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
3. Валеологичният подход при създаване и прилагане на система за здравно възпитание в педагогическия процес в детската градина.
4. Детската игра с нови функции.
5. Формиране на умения у детето от предучилищна възраст за себеизразяване и себеутвърждаване в творческо-ролевите игри.
6. Играта-драматизация – висш стадии в развитието на детската игра и форма за творческо самопрезентиране.
7. Личностно-ориентиран модел на педагогическото взаимодействие в педагогическия процес на детската градина.
8. Основи на гражданското образование в предучилищна възраст – теория и практика.
9. Диалогичното възпитание – основа за формиране на комуникативни умения у детето от предучилищна възраст.
10. Формиране на социални умения у детето от предучилищна възраст за вграждането му в социалния свят.
11. Въведение на детето от предучилищна възраст в неговите права.
12. Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко(био)центрично поведение – теория и практика.
13. Иновативни технологии за взаимодействие на детето от предучилищна възраст с околния свят.
14. Формиране на универсални учебни действия в подготовката на детето за училище.
15. Иновативни проблеми на предучилищната педагогика и тяхното въвеждане в педагогическия процес на детската градина.

Ръководител на обучаващата организация: Георги Галчеви

01.01.2019

КАМЕЛИЯ И ГЕОРГИ ГАЛЧЕВ"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград