Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
Съдържание:

Увод. Спомени. За бъдещето! Доц. Д-р Камелия Галчева
50, 25, 15 – Какво? Доц. Д-р Камелия Галчева
Иновативни практики за професионална компетентност и кариерно развитие на педагогическия екип. Мариета Иванова
ПРАКТИЧЕСКИ СИТУАЦИИ
Аз се уча да живея безопасно! Ст. у-л. Анелия Яричкова
С огъня шега не бива. Ст. у-л Румяна Василева
Кой замърсява и унищожава природата? Ст. у-л Анелия Гечева
Растенията през зимата. Ст. у-л Йорданка Динкова
Грижим се за врабчетата през зимата. Ст. у-л Диана Йотова
Всички животни са полезни. У-л Ваня Цветкова
Животните в двора са ми приятели. Ст. у-л Анелия Гечева
Кой произвежда храната ни. Ст. у-л Мая Илиева
Забавна математика. У-л Павлина Кръстева-Горанова
Вкусна математика за момиче и момче. Ст. у-л Андрияна Димитрова
Напитките. Ст. у-л Илинка Горанчовска
С вкусна математика, за да съм здрав и чист. Ст. у-л Нели Иванова
Захарно петле. Ст. у-л Нели Иванова
Професиите на хората. Ст. у-л Румяна Василева
Аз се уча. Ст. у-л Илинка Горанчовска
Моето тяло. У-л Ваня Цветкова
Хората си почиват (Туризмът и човекът). Ст. у-л Диана Йотова
Растенията и животните през зимата. Ст. у-л Нели Иванова
Нашите чувства. Ст. у-л Диана Димитрова
На излет в планината. Ст. у-л Мая Илиева
Златното момиче. Ст. у-л Диана Димитрова
Есен в родния край. Ст. у-л Мая Илиева
Природни бедствия. Ст. у-л Илинка Горанчовска
Поведение при критична ситуация – пожар. У-л Павлина Кръстева-Горанова
Моят дом. Ст. у-л Андрияна Димитрова
Литература
ТРЕНИНГИ. Мариета Иванова
ТРЕНИНГ С УЧИТЕЛИ
Конфликтът и игровото взаимодействие
Личностните компетенции на детския учител – важен фактор за формиране на положително отношение у децата и мотиви за учене през целия живот
Професионалната компетентност на детския учител – основен еталон за социално научаване, общуване и образователна реализация
ТРЕНИНГ С ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ
Правото на детето на права
ТРЕНИНГ С РОДИТЕЛИ
Агресията в света на децата
Здравословното хранене – съвместна грижа на детската градина и семейството
Играта – универсално педагогическо средство за развитие на детето от предучилищна възраст
Игрите на моето детство
Знания и умения за адекватно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
Позитивно родителство
Умение да общуваме с децата си
ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ. Формиране разбирането за здравословен начин на живот от децата в предучилищна възраст – съобразно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. Модул от Програмната система „Приказни пътечки към игри и знания”. Мариета Иванова
ПРАЗНИЦИ
Земята – майка на живота
Празник на здравето
Народни пръски от извора
Заключение


18.06.2020

Всички новини
Страница: 1 2

НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ" 18.06.2020
НОВА КНИГА 12.02.2017
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

Страница: 1 2

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград