Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
• НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

• Формиране на безопасно детско образование като част от подготовката на детето за училище
• Формиране у детето от предучилищна възраст на поведение при бедствия, аварии и катастрофи
• Валеологиният подход при създаване и прилагане на система за здравно възпитание в педагогическия процес в детската градина
• Детската игра с нови функции
• Формиране у детето от предучилищна възраст за себеизразяване и себеутвърждаване в творческо-ролевите игри
• Играта-драматизация – висш стадий в развитието на детската игра и форма за творческо самопрезентиране
• Личностно ориентиран модел на педагогическото взаимодействие в педагогическия процес на детската градина
• Основи на гражданското образование в предучилищна възраст – теория и практика
• Диалогичното възпитание – основа за формиране на комуникативни умения у детето от предучилищна възраст
• Формиране на социални умения у детето от предучилищна възраст за вграждането му в социалния свят
• Въведение на детето от предучилищна възраст в неговите права
• Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко (био)центрично поведение – теория и практика
• Иновативни технологии за взаимодействие на детето от предучилищна възраст в околния свят
• Формиране на универсални учебни действия в подготовката на детето за училище
• Иновативни проблеми на предучилищната педагогика и тяхното въвеждане в педагогическия процес на детската градина

01.11.2017

Всички новини
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 01.11.2017
НОВА КНИГА 12.02.2017
НОВА КНИГА 02.02.2015
ОБУЧЕНИЕ 23.11.2014

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград