Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 36 / януари 2016"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Гост - продължение
 

Новини
НОВА КНИГА
МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО КАЧЕСТВОТО
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА КНИГА
Малка помагалка за помощник-възпитатели
Камелия Галчева Георги Галчев
Изд. „Педагогическа къща Галчев” 2017


СЪДЪРЖАНИЕ:
ВМЕСТО УВОД... 3
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЛЕЛЯТА :. 8
ЗА ЗАКОНИТЕ, ЗАЩИТАВАЩИ ДЕТЕТО... 8
ЗА ДЕТЕТО..... 10
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА .. 11
ЗА ДЕТСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ . 13
ЗА ДЕТСКИЯ СТРАХ....................... 14
ЗА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ.................. 15
ЗА ОПАСНОСТИТЕ.................. 16
АКО ВСЕ ПАК СЕ СЛУЧИ................ 19
ЗА ИГРАТА НА ДЕТЕТО. 24
ЗА „РАЗЛИЧНИТЕ” ДЕЦА .
КАКВО ТРЯБВА ДА МОЖЕ ЛЕЛЯТА: 47
ДА ОБЩУВА С ДЕЦАТА ... 47
ОБЩУВАНЕ И ЕТИКЕТ.. 47
ПРАВИЛА НА ОБЩУВАНЕ.. 48
ПРАВИЛА В БИТА.... 51
ДЕТЕТО И ИНТИМНИЯ МУ СВЯТ..... 52
ЛЕЛЬО ПРОЧЕТИ МИ! .. 56
РАЗКАЗИ........... 56
СТИХОТВОРЕНИЯ ... 65
ГАТАНКИ .. 68
ЗАЛЪГАЛКИ И БРОИЛКИ. 69
ИГРИ.. 70
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 78

12.02.2017

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград