Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
ЗА ПОРЪЧКА НАПРАВЕТЕ ЗАЯВКА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:galchev@abv.bg , kgalcheva@abv.bg или на страниците на списанието. Работим само с ЕКОНТ. ПОСОЧЕТЕ АДРЕС И ОБЕЗАТЕЛНО ТЕЛЕФОН. ИЗДАВАМЕ ФАКТУРА ЗА ЗАКУПЕНИ КНИГИ.
КНИГАТА НЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА В КНИЖАРНИЦИТЕ.


Съдържание:

Въведение
ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕДИ ТЕОРИЯТА ДА СТАНЕ ПРАКТИКА
Лекция № 1. Безопасното поведение и разбирането за него
Лекция № 2. Дисциплината е любов
Лекция № 3. Нашият авторски модел за безопасно детско поведение
Лекция № 4. Помагалата на публичния модел за детска безопасност
Лекция № 5. Човешката безопасност – някои теоретични обосновки
Лекция № 6. Играта в полза на детската безопасност
Лекция № 7. „Имало едно време …”. Приказката – универсално педагогическо средство за формиране на безопасно поведение
Лекция № 8. Проектът – иновативна форма за формиране на безопасно детско поведение
Лекция № 9. Тренингът – интегрираща форма на педагогическо взаимодействие
Лекция № 10. Отчитане постиженията на детето в овладяване на норми на безопасност
Лекция № 11. Информационните източници и детската безопасност
Лекция № 12. Модел за формиране на безопасно детско поведение в семейството
Лекция № 13. Опасностите за деца и възрастни
ГЛАВА ВТОРА. ПРАКТИКАТА – ОСНОВА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ
2.1. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата за 3-4-годишни деца
2.1.1. Планиране на допълнителни теми
2.2. Педагогически ситуации:
Тема: Моят дом
Тема: Пътувам с автомобил
Тема: Моите играчки
Тема: Разпознавам звук и цвят
Тема: С мама и татко на разходка
2.2.1. Допълнителни ситуации
Тема: Моето тяло
Тема: Цвят, вкус и мирис
2.3. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата и поведение при бедствия, аварии и катастрофи за 4-5-годишни деца
2.4. Педагогически ситуации:
Тема: Нашата улица
Тема: Движение на въздуха
Тема: Как се пали огън
Тема: Пожар
Тема: Светофар-другар
Тема: Бурята не е страшна
Тема: Пресичам безопасно
Тема: Къде играят децата
Тема: Моят велосипед
2.5. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата и поведение при бедствия, аварии и катастрофи за 5-6-годишни деца
2.6. Педагогически ситуации:
Тема: Бурята
Тема: Пътят ми до детската градина
Тема: Огънят – приятел и враг
Тема: Могат ли хората без превозни средства
Тема: Познавам пътните знаци
Тема: Опасностите през зимата
Тема: Когато земята се тресе
Тема: На площадката по БДП
Тема: Какво трябва да знае малкият пешеходец
Тема: Какво трябва да знае малкият велосипедист
2.7. Планиране на темите по безопасно движение по пътищата и поведение при бедствия, аварии и катастрофи за 6-7-годишни деца
2.8. Педагогически ситуации:
Тема: Градът/селото, в който живея
Тема: Когато водата е страшна
Тема: Нашата улица
Тема: Природни бедствия. Земетресение
Тема: С огъня шега не бива
Тема: Как хората общуват от разстояние
Тема: Кои знаци познава велосипедистът
Тема: Пътувам с автобус
Тема: Моят път до детската градина
Тема: Изправност на велосипеда
Тема: Природните бедствия
Тема: На площадката за велосипедисти
ГЛАВА ТРЕТА. ИГРАЕМ И СЕ УЧИМ
3.1. Дидактични игрови упражнения за запознаване, затвърдяване и разширяване знанията и поведението на децата за безопасност в околната среда – у дома, на улицата и сред природата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ОТВОРЕН КРАЙ 

25.01.2021

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград